Audyty firm i audyty wyrobów


Audyty są wykonywane na zlecenie firm na terenie całej Polski. Zakres audytu jest określany przez zamawiającego i może dotyczyć całego zakładu lub poszczególnych wyrobów.
W ramach audyty mogą być prowadzone następujące czynności:

  • nadzory produkcyjne,
  • nadzór na badaniami nieniszczącymi i niszczącymi,
  • weryfikacja ilościowa towarów,
  • weryfikacja jakościowa towarów,
  • inspekcje końcowe towarów,
  • nadzór nad załadunkiem towarów,
  • przeprowadzanie audytów zakładowych systemów jakości,
  • weryfikacja wyrobów.


audyty firm zakładów przemysłowych
 
 
Rzeczoznawca - Audyty firm, zakładów przemysłowych i audyty wyrobów
strzałka do góry