Wycena maszyn, urządzeń i pojazdów


Usługi wyceny są wykonywane na zlecenie zarówno klientów prywatnych, jak i instytucjonalnych na terenie całej Polski, m. in. dla banków, leasingów, towarzystw ubezpieczeniowych, urzędów skarbowych i celnych. Są one wykonywane na podstawie oględzin wycenianego mienia oraz metodologii i zasad wyceny wynikających m.in. ze specjalistycznych szkoleń i uzyskanych certyfikatów kompetencji organizowanych przez SIMP.

Wykonuję wyceny wszystkich środków trwałych, a w szczególności:

 • maszyn i urządzeń budowlanych
 • maszyn rolniczych
 • maszyn specjalistycznych
 • maszyn przemysłowych i produkcyjnych
 • urządzeń technicznych
 • środków transportowych
 • maszyn i urządzeń różnych typów i branż,
 • sprzętów specjalistycznych,
 • wyposażenia przedsiębiorstw

Rodzaje wycen wartości:
 • wycena wartości rynkowej
 • wycena wartości rynkowej po zainstalowaniu środka technicznego,
 • wycena wartości rynkowej przy kontynuacji działania,
 • wycena wartości rynkowej przy przeniesieniu środka technicznego,
 • wycena wartości likwidacyjnej środka technicznego przy sprzedaży na zlecenie,
 • wycena wartości likwidacyjnej przy sprzedaży wymuszonej,
 • wycena wartości pozostałości,
 • wycena wartości złomu,
 • wycena kosztu odtworzenia środka technicznego,
 • wycena kosztu zastąpienia środka technicznego,
 • wycena kosztu naprawy środka technicznego,
 • wycena utraty wartości środka technicznego.

Wyceny wartości przeprowadza się w celu:
 • oszacowania wartości środków technicznych dla potrzeb przekształceń własnościowych,
 • określenia wartości przedmiotu stanowiącego zabezpieczenia leasingu, kredytu i pożyczki,
 • określenia wartości likwidacyjnej,
 • ustalenia kwoty bazowej w negocjacjach cenowych celem zawarcia umowy o przeniesienie praw własności,
 • oszacowania wartości rynkowej jako podstawy do wyznaczenia wysokości podatku,
 • ustalenia wysokości szkody dla potrzeb postępowania ubezpieczeniowego,
 • określenia opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (odbudowy, naprawy, zakupu, sprzedaży),
 • określenia czynszu za najem.


wycena maszyn
  wycena pojazdów wycena urządzeń
 
Rzeczoznawca - wycena maszyn, urządzeń i pojazdów
strzałka do góry