Ocena stanu technicznego mieszkań i domów przed zakupem na rynku wtórnym lub od dewelopera


Ocena stanu technicznego mieszkania/domu zawiera m. in. weryfikację i kontrolę stolarki drzwiowej, okien (współczynnik przenikania ciepła i stan szyb), parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, obróbek blacharskich, kątów ścian, pionowości i płaszczyzny ścian. Specjalista dokona dodatkowo weryfikacji jakości tynków, gładzi, malowania, posadzki, rozmieszczenia wentylacji, odpowiedniego wykończenia balkonu, tarasów, elewacji itd.


Odbiór wykonywany jest zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i warunkami technicznymi jakie powinny spełniać budynki i ich usytuowanie.


W ramach przeprowadzanej oceny sprawdzany jest stan faktyczny budynku bądź lokalu ze standardem wykończenia zawartym w umowie, prospekcie informacyjnym lub dokumentacji projektowej. Specjalista stwierdza czy lokal jest pełnowartościowy,  spełnia wymagania  norm budowlanych, a także wykrywa ewentualne wady i usterki.Ocena stanu technicznego mieszkań i domów przed zakupem na rynku wtórnym lub od dewelopera
 
Rzeczoznawca - Ocena stanu technicznego mieszkań i domów przed zakupem na rynku wtórnym lub od dewelopera
strzałka do góry