Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków


Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, takie jak ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja.


W świadectwie ocenia się potrzeby energetyczne wynikające z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu eksploatacji i zwyczajów użytkowników.


Charakterystyka energetyczna jest zbiorem danych i wskaźników energetycznych budynku dotyczących obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele CO, CWU, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia.


Określanie zintegrowanej charakterystyki energetycznej polega na zestawieniu cech ocenianego budynku. Charakterystyka energetyczna ocenianego budynku i jej porównanie z danymi określonymi dla budynku nowego oraz przebudowanego są podstawą do obliczenia wskaźnika EP – energii końcowej, wyrażonej w kWh/m2 x rok a następnie wskaźnika EK- energii końcowej. Energia końcowa jest wynikiem energii EP pomniejszona o stratę przesyłu ciepła.


Energia końcowa EK wyrażona w kWh/m2 x rok pozwala na przybliżone obliczenie kosztów utrzymania budynków na cele ogrzewcze.Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynki zbywane na podstawie umowy sprzedaży,
  • budynku nowego oddawanego do użytkowania,
  • lokale zbywane na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • budynki i lokale wynajmowane
  • budynki w których całkowita powierzchnia użytkowa wynosi powyżej 250 m2 i jest zajmowana przez organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej i w których dokonywana jest obsługa interesantów.
 
Rzeczoznawca - Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków
strzałka do góry